Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı

Giriş

YİVLİ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI

 

YİVLİ AV TÜFEGİ (MD.47)​

 

1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)

2- Silah ruhsatı istek formu,

3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,

4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu, (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

5- 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)

6- Yivli Tüfek ruhsat Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı tüfekler, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni yivli tüfek alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.

7- Silah Taşıma/Bulundurma ruhsatı harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek.

8- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak Müracaat Tarihi itibari ile 15 (onbeş) günü geçmemiş olan 1.000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge ​

 

YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI TALEP EDİLİYOR İSE

1- Yukarıda sayılan belgelere ilaveten Avcılık Belgesi (Orman Bakanlığından alınan avcılık belgesinin aslı ve fotokopisi)

  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY