Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

silah_ruhsat_kamu_standartlari

Giriş

SİLAH VE PATLAYICI MADDE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ

1

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİ

(91/1779 karar Sayılı Yönetmelik Madde 4)

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK EVRAKLAR

1.Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

2.Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

3.Taşıma Ruhsattan Bulundurma Ruhsatlarına geçiş esnasında taşıma ruhsatı aldığı faaliyetinin devam ettiğine dair belgeler,

4.Varsa Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

5.Harç

6.Vergi Dairesinden 2000 TL Üzerinde Borcu Olmadığına Dair Yazı

20 gün

Meskende Silah Bulundurma Ruhsatı verilmesi

(91/1779 karar Sayılı Yönetmelik Madde 4)

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklar istenir.

20 gün

İş Yerinde Silah Bulundurma Ruhsatı verilmesi

(91/1779 karar Sayılı Yönetmelik Madde 4)

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklara İlaven;

 

1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi (iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)

2. Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı

3. İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise, yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı

20 gün

2

CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİ

(91/1779 karar Sayılı Yönetmelik Madde 7)

 

 

 

CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK EVRAKLAR

1.Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

2. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

3. Varsa Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

4.Harç (Valilik onayında sonra 6136 sayılı Kanunun 7. Maddesinde harçtan muaf sayılanlar (Şehit Aileleri ve Gaziler) hariç  
5. Vergi Dairesinden 2000 TL Üzerinde Borcu Olmadığına Dair Yazı

30 gün

Can Güvenliği Nedeniyle Vatandaş, Terör ve Görev Gazilerine Silah Taşıma Ruhsatı verilmesi

(91/1779 karar Sayılı Yönetmelik Madde 7/a)

 

Can Güvenliği Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklara İlaven;

 

1. Can güvenliğini gerekçe gösterdiği konu ile ilgili belgeler.

2. Gaziler için olayın oluş şekli/ Gazilik Belgesi

30 gün

Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına Taşıma Ruhsatı verilmesi

(91/1779 karar Sayılı Yönetmelik Madde 7/b)

Can Güvenliği Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklara İlaven;

 

1. Operasyonda şehit olduğunu gösteren ilgili birliğinden alınacak şehitlik belgesi

2. Şehitten kalan silah değil ise diğer hak sahiplerinin feragati

3.  S.G.K. dan hangi maddeden maaş aldığına dair yazı

30 gün

Bakanlığın muvafakati alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara Taşıma Ruhsatı verilmesi,

(91/1779 karar Sayılı Yönetmelik Madde 7/c)

Can Güvenliği Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklara İlaven;

 

1.Koruma Altına Alındığına Dair Yazı ve Bakanlığın Muvafakati

30 gün

3

KAMU GÖREVLİLERİNE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİ

(91/1779 karar Sayılı Yönetmelik Madde 8)

KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK EVRAKLAR

1. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

2. Görev belgesi

3. Varsa Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

20 gün

*Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi   (91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/a-1)

*Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi  (91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/a-2)

*Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara, kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi,

(91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/a-3)

*Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi

(91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/a-4)

*Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline, kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi (91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/e-1)

*Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Başbakan Baş müşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara, kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi (91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/e-2)

*TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine, kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi (91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/e-3)

*Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar,  müsteşarlıklar ve  merkezi yönetim içinde yer  alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay baş raportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına, kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi  (91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/e-4)

*Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara, kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi  (91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/e-5)

*Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele, kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmesi  (91/1779 Sayılı Yönetmelik 8/e-10)

Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklar İstenir.

20 gün

 

*91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi (a) ve (e) fıkralarının 1,2,3,4,5 ve 10. bentlerinde sayılan kamu görevlileri haricindeki diğer kamu görevlilerinden,

 

KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK EVRAKLARA İLAVEN;

 

1.  Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

 

 

 

4

ÇEŞİTLİ MESLEK MENSUPLARINA SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİ

ÇEŞİTLİ MESLEK MENSUPLARINDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK EVRAKLAR

1.Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

2. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

3. Varsa Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

4. Harç

5. Vergi Dairesinden 2000 TL Üzerinde Borcu Olmadığına Dair Yazı

 

ÇEŞİTLİ MESLEK MENSUPLARINDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK EVRAKLARA İLAVEN;

AŞAĞIDA BELİRTİLEN (FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ) BELGELER İSTENİR.

 

 

Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk vatandaşlarına,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/b)

1. Dışişleri Bakanlığı’nın görev ile ilgili yazısı,

20 gün

Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/c)

1.Basın, Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı

2. Sarı basın kartı fotokopisi

20 gün

Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde,  bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/d)

1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı(İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)

2.Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

4. Oda kayıt belgesi

20 gün

Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/e)

1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı(İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)

2.Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

4. Oda kayıt belgesi

5. Yapılan faaliyetle ilgili Ruhsat veya Belge Fotokopisi

20 gün

Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi Ve Ruhsatlı Silah Tamirhanesinde Çalışan Güvenlik Belgesi Olan Kişilerden (işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile)

1. İş sahibinin yazılı müracaatı,

2.İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için)

3.Güvenlik belgesi fotokopisi,

4.Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı

20 gün

Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/f)

1. Görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi

20 gün

Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/g)

1. Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi

20 gün

Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/h)

1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)

2.Mükellefiyeti ve Yıllık satış tutarını gösterir  (Ciro) vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı)

3. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

4. Oda kayıt belgesi

20 gün

Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/ı)

1. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğünün yazısı,

2.  Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

3.  Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair yazı

20 gün

Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,)

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/i)

1. Hayvan Sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğünün yazısı

2.  Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

3.  Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair yazı

20 gün

Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/j)

1. Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

2. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

3. Oda kayıt belgesi

4. İş deneyim (İş bitirme/İş durum) belgesi

20 gün

Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine    (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/k)

1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)

2. Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

4. Oda kayıt belgesi

5.  Bayilik Sözleşme Fotokopisi,

 

 

 

20 gün

Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlardan

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/l)

1. İş sahibinin yazılı müracaatı,

2. İş sahibinden istenen belgeler ((k) bendi için)

3. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İş veren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır

 

 

20 gün

Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat  bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere  ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman)

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/m)

1.Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

2. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

3. Oda kayıt belgesi

4. Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.)

 

 

 

20 gün

Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlardan

Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,

1. İş sahibinin yazılı müracaatı,

2. İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için)

3. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İş veren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.

 

20 gün

 

 

Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerinden,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/n)

1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)

2. Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

4. Oda kayıt belgesi

5. İşletme ruhsatı fotokopisi

 

 

 

20 gün

Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden

Demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilerden

1.İş sahibinin yazılı müracaatı,

2.İş sahibinden istenen belgeler ((n) bendi için

3.Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı

 

 

20 gün

25/04/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/o)

1. Kişi/kurumun yazılı müracaatı

2. Bekçilerin Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı

 

 

 

20 gün

Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/ö)

1. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak Çiftçi belgesi,

2. Kovan adetini belirten, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

3. 2000 kg. bal satıldığına dair müstahsil makbuzu(Müracaat tarihinden geriye dönük en fazla bir yıl öncesine ait)

4. Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

5. Oda kayıt Belgesi.

 

 

 

 

20 gün

Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçilerden,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/p)

1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi fotokopisi )

2.Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

4. Oda kayıt belgesi

5. İş sahibinin yazılı müracaatı,

6. Depo izin belgesi fotokopisi,

7. Sigorta Priminin ödendiğine dair SGK yazısı

(Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır)

 

 

 

 

20 gün

Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlardan,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/r)

1.Meslekten ayrılış şeklini belirtir kurum yazısı.

20 gün

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize  ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye ,( Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/s)

1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi fotokopisi )

2.Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

3. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

4. Oda kayıt belgesi

5.Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi

20 gün

Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetlerini yürüten noterlere,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/ş)

Avukatlardan

1. Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,

 

Noterlerden

1. Noterlik görev belgesi,

2. Vergi dairesi yazısı,

3. Oda kayıt belgesi.

20 gün

Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve  üyeleri ile meclis üyelerine,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/t)

1. Bağlı bulundukları oda, birlik, federasyon ve konfederasyonun yazısı.

2.Görevle ilgili Seçim Tutanağı

 

20 gün

Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/u)

1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

2. İl/ilçe seçim kurulu yazısı

20 gün

Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara

( 91/1779 Sayılı Yönetmelik 9/ü)

1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

2. İl/ilçe seçim kurulu yazısı

20 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİNE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİ

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK EVRAKLAR

1.  Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

2. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu

3.  Varsa Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

5-.  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi

7. Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya

Kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair kurum yazısı

 

*Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfına dahil görevlilerden,

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 10/a)

*Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerinden,

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 10/b)

*Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T. hizmetleri mensuplarından

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 10/e)

*Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan Çarşı ve mahalle bekçilerinden,

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 10/f)

Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklar İstenir.

20 gün

*Dışişleri Bakanlığı kadrosunda görev yapan Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslardan,

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 10/c)

*31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden, (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 10/g)

*Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarından,( İkamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.)

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 10/ı)

Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklara İlaven;

1.Harç

 

20 gün

 

 

6

ÜLKEMİZDEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERLE KONSOLOSLUKLARDA VE ULUSLARARASI KURULUŞ TEMSİLCİLİKLERİNDEKİ GÖREVLİLERE SİLAH TAŞIMA/BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİ,

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 36,37)

1. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

2.Karşılıklılık esasına göre  silah ruhsat harcı

3.Dışişleri Bakanlığının Uygunluk Yazısı

20 gün

YİVLİ TÜFEK TAŞIMA/BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİ

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 47)

 

 

YİVLİ TÜFEK RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK BELGELER

1. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

2. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

3. Varsa Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

4. Vergi Dairesinden 2000 TL Üzerinde Borcu Olmadığına Dair Yazı

30 gün

Yivli Tüfek Bulundurma Ruhsatı Verilmesi

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 47)

Yukarıda Yivli Tüfek Ruhsatı İçin İstenen Ortak Belgeler

20 gün

Yivli Tüfek Taşıma Ruhsatı Verilmesi

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 47)

Yivli Tüfek taşıma ruhsatı talep edenlerden ilaven;

1.  Avcılık belgesi

20 gün

8

Mermi Satın Alma Belgesi Verilmesi

(91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 24)

1. Dilekçe

5 gün

9

Ruhsatlı Silahın Hibesi

(91/1779 sayılı yönetmeliğin 21.maddesi)

1. Dilekçe                                                                                                        

2 gün

10

Silah Nakil Belgesi Verilmesi

(91/1779 Sayılı Yönetmelik 4 maddesi)

1. Dilekçe

 

5 gün

11

SMS yoluyla hatırlatma yapılacaktır.

(91/1779 Sayılı Yönetmelik 3 maddesi)

Resen Yapılan işlem

7 gün

 

12

Patlayıcı maddeleri toptan ve/veya perakende olarak satmak isteyenlere, Patlayıcı Madde Satış İzin Belgesi Verilmesi

(87/12028 sayılı tüzüğün 113.maddesi)

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı

2.Taahhütname(Noterden

3-Depolama İzin Belgesi Kira İse Kira Kontratı ve Mal sahibinin Muvafakat namesi(NOTER) tasdikli

4-Depo Denetleme Formu veya Depo Uygunluk Raporu

5-Beyanname

6-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

15 gün

 

13

Patlayıcı Maddelerin Üretimi Ve İşlenmesi İçin İş Yeri Kurmak İsteyenlere Ön İzin Verilmesi

(87/12028 sayılı tüzüğün 4.maddesi)

1.Dilekçe (Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren),

2.Girişimci gerçek kişi ise TC.No, tüzel kişi (kamu kurumu veya şirket) ise temsile yetkili olanların TC.No,

60 gün

 

14

Patlayıcı Maddelerin Üretimi Ve İşlenmesi İçin İş Yeri Kuruluş izni Verilmesi

(87/12028 sayılı tüzüğün 5.maddesi)

1. İmar Kanuna göre alınmış yapı ruhsatı,

2.İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli haritası üzerine çizilmiş, onaylanmış mevzi imar planı,

3. İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, onanmış 1/500 ölçekli vaziyet planı,

4. 1/50 ölçekli ve onanmış inşaat projesi,

5. İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri,

6. Tesis kurulacak yerin tapu fotokopisi, kira kontratı veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,

7. Gayri Sıhhi Müessese Belgesi,

8.Üretilecek  Patlayıcı Maddelerin Cins ve Özelliklerini açıklayıcı belge,

9.Deneme ve yok etme yerlerini gösterir Kroki,

10. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair İş yeri kurma izni

11.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınacak ÇED raporu

12.İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge,

30 gün

 

 

15

İşletme (İmalat) İzin Belgesi verilmesi

(87/12028 sayılı tüzüğün 7.maddesi)

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı

2.İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak rapor

3. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,

4. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,

5.Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge

6. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,

7. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname,

8. İşyeri sahibince hazırlanan ve Bilim ve Sanayi  Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi.

9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınacak ÇED raporu

7 gün

 

16

Patlayıcı Madde Depo Yapım İzin Onayı Alınması

( 87/12028 sayılı tüzüğün 96.maddesinin 3.bendi)

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı

2. İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli haritası üzerine çizilmiş, onaylanmış mevzi imar planı,)

3. İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren,  onanmış 1/500 ölçekli vaziyet planı,

4. 1/50 ölçekli ve onanmış inşaat projesi,

5. İmar Kanuna göre alınmış yapı ruhsatı,

6. Depo kurulacak yerin tapu fotokopisi, kira kontratı veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,

7. Gayri Sıhhi Müessese Belgesi,

8. 8.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,

9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınacak ÇED raporu

30  gün

17

Patlayıcı Madde Depolama İzin Belgesi Verilmesi

( 87/12028 sayılı tüzüğün 96.maddesinin 2.bendi)

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı

7  gün

 

18

Patlayıcı Madde Satın Alma Kullanma İzin Belgesi Verilmesi

(87/12028 sayılı tüzüğün 118.maddesi)

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı

2.Patlayıcı Madde Satın alma ve kullanma Beyannamesi,

3. Depo Muvafakatı ve Depolama İzin Belgesi fotokopisi

4. Son Depo Denetleme Formu ve Depo tespit tutanağı ( yenileme işlemlerinde istenir)

5. Teknik nezaretçi atama yazısı ve İhtiyaç Raporu

6. Şirket müdürü veya vekalet vereceği şahsın verdiği genel taahhütname

7. Nakilci Vekâletnamesi, Taahhütnamesi ve Güvenlik Belgesi,

8.  Ateşleyici Yeterlik Belgesi ve taahhütnamesi,

9. İşe Dair Belge

a.İhale Sözleşmesi (Kamu ve özel kuruluşlardan ihaleyle alınan işlerde, bu hususu belgeleyen ihale sözleşmesi )

b.Maden ve Taş Ocağı İşletme Ruhsatı veya Kira Kontratı (Noter Onaylı) (Maden veya taş ocağı işletme ruhsatı, maden veya taş ocağı başkasından kiralanıyorsa noterlikçe onaylı kira sözleşmesi

c.Maden ve Taş Ocağının Kullanabileceğine Dair Yazı (bir kamu kuruluşuna ait ocağın kiralanması söz konusuysa, bu kamu kuruluşu tarafından verilen maden veya taş ocağının kullanılabileceğine ilişkin yazı

10. Tehlikeli Maddeler Zorunlu  Sorumluluk Sigortası Poliçesi

11. Ticaret Sicil Gazetesi

30 gün

 

19

Patlayıcı Madde Gezici Depo Yapım İzni Verilmesi

( 87/12028 sayılı tüzüğün 101.maddesi)

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı

2.Depo kurulacak yerin tapu fotokopisi, kira kontratı veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge

3.Depo Projesi(Ek 4/A Projesine Uygun)

15 gün

 

20

Patlayıcı Madde Gezici Depolama İzni Belgesi Verilmesi

( 87/12028 sayılı tüzüğün 101.maddesi)

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı

15 gün

 

21

Patlayıcı Madde Nakledenlere Ait Güvenlik Belgesi Verilmesi

(24.04.1992 tarihli 71 nolu İçişleri Bakanlığı genelgesi)

1. Patlayıcı madde işleri ile iştigal edebileceğine dair sağlık kurulu raporu,(Devlet veya üniversite hastanelerinden)

2. 2 adet fotoğraf

7 gün

 

 

22

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilmesi

( 87/12028 sayılı tüzüğün 121.maddesi)

1. Ateşleyici yeterlilik belgesi alabileceğine dair sağlık kurulu raporu (Devlet veya üniversite hastanelerinden)

2. Öğrenim Belgesi

3. 4 adet fotoğraf

** Yukarıdaki belgeler ile müracaat edenlerden durumu uygun olduğu anlaşılanlara Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, Ateşleyici Yeterlilik Belgesi verilir.

7 gün

 

 

23

Satıcılık (Bayilik) Belgesi Verilmesi

(2521 sayılı yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının a bendi)

1. Dilekçe/Resmi Üst yazı

2. sağlık kurulu raporu

3. İşyerinin kendisine ait ise tapu ve fotokopisi(İlk defa müracaat edenler için) ve kiraladı ise noter tasdikli kira kontratı

4. 2 adet fotoğraf

5.Noterden taahhütname

15 gün

 

 

24

Mermi Satış İzin Belgesi Verilmesi

(91/1779 sayılı yönetmeliğin ek 1. maddesi)

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı

2. 2 adet fotoğraf

3. Sağlık kurulu raporu

4. işyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi

5. Patlayıcı madde satış izni

7 gün

 

 

25

Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi Verilmesi

( 87/12028 sayılı tüzüğün 53.maddesi)

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı

2.Patlayıcı Madde Nakledenlere ait Güvenlik Belgesi

3. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesi

4. Depo Tespit Tutanağı veya Sarf Tutanağı

5. Ordino

 

 

1 gün

​26

Silah Tamir Yeri Açma Belgesi Verilmesi (91/1779 sayılı yönetmeliğin 71.maddesi)

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı

2. TC Kimlik No Beyanı

3. Sağlık Kurulu Raporu

4. İşyeri Tapu Fotokopisi

5. Kira ise Sözleşme

6.S ilahların Kaydı İçin 200 Sayfalık Noter Tastikli Defter

30 Gün
​27 Özel Güvenlik Taşıma ve Bulundurma İzin Belgesi Verilmesi (5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun
1. Valiliğimize hitaben yazacakları üst yazı
2. Özel Güvenlik İzin Belgesi fotokopisi
3. İl Özel Güvenlik Komisyon Karar fotokopisi
4. 2 adet fotoğraf
7 Gün
​28 Silahlardan sorumlu olarak atanan kişinin bildirilmesi
1. İl Özel Güvenlik Komisyonunca silah kadrosu verilen kişi, kurum, kuruluş ve eğitim kurumlarının görevlendirme yazısı
2. Sağlık kurulu raporu.
7  Gün
​29 Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi Verilmesi
1. Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe,
2. Aile hekimliğinden Sağlık Raporu,
3. Vergi Harç Makbuzu,
4. Vergi borcu yoktur yazısı (2000 TL’ ye kadar borç geçerli)
5. Son bir yıl içinde çekilmiş 5 adet normal vesikalık fotoğraf,
6. T.C. Kimlik No beyanı.
NOT: Yivsiz Av Tüfeği işlemleri ikametlerin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılmaktadır. Ruhsat yenilemelerinde yukarıdaki istenen belgeler, eski ruhsat ve tüfek ile birlikte gelinecektir. 
3  Gün

 

İlk Müracaat Yeri

:

İl Emniyet Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat Yeri

:

Balıkesir Valiliği

İsim

:

Cengiz ZEYBEK

 

İsim

:

Mehmet Suphi OLCAY

Unvan

:

İl Emniyet Müdürü

 

Unvan

:

Vali Yardımcısı     

Adres

:

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü

 

Adres

:

Balıkesir Valiliği

Telefon

:

(0 266 ) 243 81 00

 

Telefon

:

(0 266) 239 60 17

Faks

:

(0 266) 243 81 08

 

Faks

:

(0 266) 245 26 13

E-posta

:

balikesir155@egm.gov.tr

 

E-posta

:

ilyaziişleri@balikesir.gov.tr

 

 


  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY