Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

Giriş

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (8.Madde)

 

1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı Üyeleri ile bu görevde bulunmuş olanlara süresiz silah taşma ruhsatı düzenlenir.

2. Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Mülki idare amirliği hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilere, Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlara, Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere, ( Polis, Gümrük Muhafaza amir ve memuru, Orman Muhafaza memuru ve Emniyet Bekçileri), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların Başkanları ile Müsteşar Yrd. Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlerine, Devlet Denetleme Kurulu ve Başkanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve Merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile KİT lerde asli görevleri ve kadroları TEFTİŞ VE DENETİM olan kamu görevlileri ile Sayıştay, Başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcısı, Büyükelçi, Elçi, Daimi Temsilci, Daimi Temsilci Yrd. Başkonsolos, Başkonsolos Yrd. Konsolos ve Muavin Konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen dışişleri bakanlığı kadrosunda çalışanlara, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında çalışan; (GİH, TEK.YRD., İŞÇİ. vb.) İçişleri Bakanlığı Merkez Kadrolarında görevli Genel Müdür Yrd. Başkanlar ve Daire Başkanlarına Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Tanzim edilir. 

MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)

2- Silah ruhsatı istek formu,

3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,

4- Görev Belgesi (mühürlü, açık kimlik dökümlü, müracaat tarihi itibariyle 1 ayı geçmemiş olacak-Emniyet Teşkilatı Personelinden istenmemektedir.)

5- Silah varsa tespit için getirilecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası ile birlikte getirilecek. Ayrıca; yenileme veya devir işlemleri için, Kanundan dolayı silah taşımaya yetkisi olmayanlar, Yol belgesi düzenlendikten sonra silahlarını getireceklerdir.

6- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )

7- Köy ve Mahalle Muhtarları ( seçimle gelmek şartıyla), 1721. Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Silah kullanmaya yetkili kılınan Cezaevi 1. ve 2. Müdürlerine, İnfaz Koruma Başmemurları ile Memurlarına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca Atanan İcra Müdürleri ile İcra Müdür Yrd. ve Bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1. Mad. istinaden bu görevi ifa eden kişilere, KİT Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarına, Karayolları Bölge Müdürleri, Bölge Müd. Yardımcıları ve Şube Şeflerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Belediye Baykanları ile İl Genel Meclis Üyelerine, (seçimle gelme şartı) bu görevlerde bulunanlar, yukarıdaki belgelere ilaveten; Silah Ruhsatı için alınan doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihinden itibaren 6 aydır.


  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY