Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

silah_ruhsat_emekli_kamu

Giriş
 

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (10. Madde )

 

Aşağıdaki mesleklerden; Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, İçişleri Bakanlığında Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevliler, Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyeleri, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile Emniyet kadrolarında çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine SÜRESİZ olarak Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Tanzim edilir.

MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe ( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)

2- Silah ruhsatı istek formu,

3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,

4. Ruhsat yenileme Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir.

5. Emekli Emniyet Mensupları Zati Demirbaş silahlarını, Satış senetleriyle birlikte getirecekler.

6. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )

7. Emekli oluş şekline; hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

8. Emekli kimlik kartı fotokopisi,

9. Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu,

10. Emeklilik tarihi 6 ayı geçmiş olan kişiler ayrıca yukarıdaki belgelere ilaveten Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

11. Süreye Ve Harca Tabii Olanlar; Emekli Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslar, Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şefleri, Özel kanunlarına göre Demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı Amir ve Memurlarının ruhsatları süreye ve harca tabiidir. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. Yukarıda sayılan kişiler ayrıca yukarıdaki belgelere ilaveten, Silah Ruhsatı için alınan doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

 


 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY