Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

silah_ruhsat_9_madde_tasima

Giriş

MESLEK MENSUPLARI SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ HALLER  

 
Not: Aşağıdaki maddelerden Ruhsat talebinde bulunan şahısların gerekli belgelerinin yanında Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Silah Taşıma Harcı olan 4.596.50 TL nin yatırıldığına dair makbuz ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
9. Madde (b) bendi Fahri Temsilciler
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 • Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.
e) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge
 
9. Madde (c) bendi Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensupları 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
• Sarı basın kartı fotokopisi.
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (d) bendi Kuyumcu ve Sarraflar
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
• Oda kayıt belgesi.
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (e) bendi Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
• Oda kayıt belgesi,
• Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
Güvenlik belgesi olan kişilerden;
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
• Güvenlik belgesi fotokopisi,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SOK onaylı olacaktır).
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (g) bendi Pilotlar
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• Kurum yazısı,
• Pilotluk lisans fotokopisi.
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge
 
9. Madde (h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro) 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
2016 YILI NET SATIŞLARI (CİROSU) 10.300.000 TL OLAN ŞAHIS VE ŞİRKETLER (Md.9/h)
( Ciro her yıl yeniden belirlenir.)
 
9. Madde (ı) Arazi Sahipleri 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 • Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
• Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (i) Sürü Sahipleri
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
• Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe Müdürlüğü yazısı.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (j) Müteahhitler
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
• Oda kayıt belgesi,
• İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi. 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
• Oda kayıt belgesi.
• Bayilik sözleşme fotokopisi. 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler, 
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
• Oda kayıt belgesi
• Bayilik sözleşme fotokopisi. 
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar  
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğun dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
• Oda kayıt belgesi,
• Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SOK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır), 
Bekçi veznedar ve mutemetler için;
 İş sahibinin yazılı müracaatı,
İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SOK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge
 
9. Madde (n) Poligon Sahipleri
 a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
• Oda kayıt belgesi,
• İşletme ruhsatı fotokopisi,
 Poligonda görevli bekçilerden;
 • İşverenin yazılı müracaatı,
• İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler
• Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
• Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler
 a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi
halinde SGK onaylı olacaktır). 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge
 
9. Madde (ö) Arıcılık Yapanlar
 a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
• Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
• Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
• 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
• Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
• Oda kayıt belgesi.
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge
 
9. Madde (p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunmasında görevli bekçiler (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler) 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• Depo izin belgesi fotokopisi,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır). 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge
 
9. Madde (r) ASLİ MEMUR STATÜSÜNÜ KAZANMIŞ OLUP İHRAÇ VE BENZERİ SEBEPLER DIŞINDA TAMAMEN KENDİ İSTEĞİ İLE KURUMLARINDAN AYRILANLAR
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı. 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge
 
9. Madde (s) DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEM YAPANLAR 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
• Oda kayıt belgesi,
• Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi. 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (ş) Avukatlar Noterler 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
  Noterler:
• Noterlik görev belgesi,
• Vergi dairesi yazısı,
• Oda kayıt belgesi. 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (t) Oda, Birlik, Federasyon .Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
• Görevle ilgili seçim tutanağı. 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge
 
9. Madde (u) En Az Bir Dönem Köy veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
• İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir. 
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge 
 
9. Madde (ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar 
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, 
• Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
• İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat. işlemleri yapılabilecektir.
d) Vergi Dairesi'nden alınan kişinin 1.000 TL yi aşan vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığını gösterir belge

  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY