Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozel_guvenlik_kamu_standardi

Giriş
                                                       
ÖZEL GÜVELİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
 NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Özel Güvenlik Hizmeti almak isteyen Kamu/Özel kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerin 5188 sayılı Kanun kapsamına girerek Özel Güvenlik İzni alma talepleri

a- Özel güvenlik izni için başvuran kamu kurum ve kuruluşlarından istenilecek belgeler:
  1.  Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
  2.  Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün görüş yazısı, Üniversiteler için, YÖK’ün görüş yazısı, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının görüş yazısı,

  3.  İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisinin, Belediye Başkanının Oluru,

  4.  Talep Formu

b-  Özel güvenlik izni için başvuran özel kuruluşlar ve özel bankalar için istenecek  belgeler:
   1.  Kuruluşun talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

  2.  Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,

  3.  Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
   4.  İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,

  5.  Talep Formu
c-  Özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için istenilecek belgeler: 
1.  Talep yazısı,
2.      Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
3.      Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar,
d-     Personel ve silah kadrolarının indirimi, artırımı ve yeniden belirlenmesi halinde istenilecek belgeler:
1.      Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2.      Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel    Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı. 
e-      Unvan değişikliği durumunda istenilecek belgeler:
1.      Talep yazısı,
2.      Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi

20 İŞ GÜNÜ

2
Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzini Verilmesi.

a)       Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,
b)       Hisse sahipleri ve yöneticilerin, imza sirküleri ve güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması formu,

c)       Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, 

d)       Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge

e)       Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

f)       Özel güvenlik görevlilerine giydirilecek üniformaların onaylanmak üzere dört cepheden çekilmiş fotoğraf kataloğu.

Müracaatlar Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılır. Şirketin hisse sahipleri ve yöneticilerinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yazısı geldikten sonra
15 İŞ GÜNÜ
3
Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzini Verilmesi.

a)      Eğitim Yapılacak Tesisin Adresi, Tapusu veya Kira Sözleşmesi,

b)      Yapı Kullanım İzni veya binanın kullanılmasında fenni yönden sakınca olmadığına dair yazı,

c)      Doğal Afet Sigorta Poliçesi,

d)      Hisse sahipleri ve yöneticilerin, imza sirküleri ve güvenlik soruşturması ve arşiv  araştırması formu,

e)      Eğitim Kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,     
f)      Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma 
yerine geçen belge,
g)     Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. (genel kolluk birimlerinde daha önce
çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

h)      Uzman Eğiticilere ait yeterlilik belgeleri,

Müracaatlar Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılır. Şirketin hisse sahipleri ve yöneticilerinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yazısı ile eğitim verilecek yerin inceleme yazısı geldikten sonra 
15 İŞ GÜNÜ
4
Alarm Merkezi Faaliyet İzini Verilmesi

 a)     Kurucu ve yöneticilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
b)     Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi 
belgenin örneği,
c)      Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
d)     Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce 
çalışmış olanlardan buna ilişkin belge), 

e)     Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.
 
25 İŞ GÜNÜ
5
Geçici Özel Güvenlik İzni Verilmesi

 a-)   Şirketten hizmet alım suretiyle yapılması halinde; 

 Geçici özel güvenlik izni müracaatı hizmet verecek şirkettarafından yapılacaktır.                                                             

1-)   Hizmet verilen kurum/kuruluş ile yapılan hizmet sözleşmesi ibraz edilecektir.                                                                                 
2-)   Hizmetin ne kadar süreyle ifa edileceği belirtilecektir.                                                       
3-)   Hizmetin ifasında ateşli silah kullanılacak ise İl Özel Güvenlik Komisyonuna müracaat edilerek karar çıkartılması gerekmektedir.                                                 
4-)   Hizmet bir güzergahı ifade ediyorsa kullanılacak olan güzergah veya noktaların belirtilmesi.
5-)   Görev yapacak Özel Güvenlik Görevlisi personelin isim listesi ve görevlilere ait Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
b-)   Kendi bünyesindeki personel ile kurum/kuruluş tarafından yapılacak ise ilgili  kurum/kuruluş müracaatta  bulunacaktır.                         
1-)    Yönetim Kurulu kararı veya yönetim kurulu adına imza atmaya yetkili kişinin imzasını taşıyan ve hizmetin nerede, kaç kişiyle, hangi güzergahta ve ne kadar süreyle ifa edileceğini belirtir talep yazısı,
2-)    Geçici olarak görevlendirilecek Özel Güvenlik Görevlisi isim listesi ve Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile varsa ateşli silaha ait bilgiler,                                                      
2 İŞ GÜNÜ
6
Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Verilmesi

a)  Mavi Renkli Plastik Dosya- 1adet,

b)Dilekçe-1 Adet,

c)   Diplomanın Fotokopisi- 1 Adet ( Aslının Yanında Getirilmesi Mecburidir.),
d)  Biyometrik Fotoğraf – 2 Adet ( Sakal traşlı, gömlek ve kravatlı son altı ay içerisinde karşı cepheden ve iki kulağı görünecek şekilde çekilmiş olacak, fotokopi olmayacak),
e)   Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınmış ve üzerine “ Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur ”  ibaresi yazılı sağlık kurulu raporu ( Psikiyatri-Psikopati, Nöroloji, Göz, KBB, Ortapedi ve Dahiliye bölümleri mutlaka olacak)
f)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu – 1 Adet ( Resimli, daktilo veya Bilgisayarla kısaltma yapılmadan doldurulacak),
g)   Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ( Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra yatırılacak),
h)   Kan Grubunu gösterir belge – 1 Adet,
ı)    Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi,
i)    Parmak İzi Çıktısı- 1 Adet ( Parmak İzleri Emniyet Müdürlüğümüzde alınacak )
 j)   Kimlik Ücreti (20 TL :Vakıfbank'a vezneden yatırılarak dekontu getirilecek)

Not: Yukarıda istenen belgelerin hepsi tamamlandıktan sonra ikamet esasına göre, Polis bölgesinde ikamet edenler Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet edenler Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bizzat müracaat edilerek parmak izi aldırılacaktır.
30 İŞ GÜNÜ
7
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Verilmesi

a) Mavi Renkli Plastik Dosya- 1 adet

b)   Dilekçe-1 Adet,

c)   Diplomanın Fotokopisi- 1 Adet ( Aslının Yanında Getirilmesi Mecburidir.),
d)  Biyometrik Fotoğraf – 2 Adet ( Sakal traşlı, gömlek ve kravatlı son altı ay içerisinde karşı  cepheden ve iki kulağı görünecek şekilde çekilmiş olacak, fotokopi olmayacak)       
e)   Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınmış ve üzerine “ Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur ” ibaresi yazılı sağlık kurulu raporu ( Psikiyatri-Psikopati, Nöroloji, Göz, KBB ve Ortapedi bölümleri mutlaka olacak)
f)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu – 1 Adet ( Resimli, daktilo veya  Bilgisayarla kısaltma yapılmadan doldurulacak),
g)   Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ( Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması yapıldıktan sonra yatırılacak),
h)   Kan Grubunu gösterir belge – 1 Adet,
ı)    Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi,
i)    Parmak İzi Çıktısı- 1 Adet ( Parmak İzleri Emniyet Müdürlüğümüzde alınacak )
j)   Kimlik Ücreti (20 TL :Vakıfbank'a vezneden yatırılarak dekontu getirilecek)

Not: Yukarıda istenen belgelerin hepsi tamamlandıktan sonra ikamet esasına göre, Polis bölgesinde ikamet edenler Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet edenler Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bizzat müracaat edilerek parmak izi aldırılacaktır.
20 İŞ GÜNÜ
8​ Genel Kolluk Emeklilerine Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Verilmesi
a) Mavi Renkli Plastik Dosya- 1 Adet,                                                                                  
b)   Dilekçe-1 Adet,
c)   Diplomanın Fotokopisi- 1 Adet ( Aslının Yanında Getirilmesi Mecburidir.),
d)  Biyometrik Fotoğraf – 2 Adet ( Sakal traşlı, gömlek ve kravatlı son altı ay içerisinde karşı cepheden ve iki kulağı görünecek şekilde çekilmiş olacak, fotokopi olmayacak)                                                                 
e)   Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınmış ve üzerine “ Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur ”  ibaresi yazılı sağlık kurulu raporu ( Psikiyatri-Psikopati, Nöroloji, Göz, KBB, Ortapedi ve Dahiliye bölümleri mutlaka olacak)
f)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu – 1 Adet ( Resimli, daktilo veya Bilgisayarla kısaltma  yapılmadan doldurulacak),
g)   Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ( Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra yatırılacak),
h)   Kan Grubunu gösterir belge – 1 Adet,
ı)    Genel Kolluktan Emekli Olduğuna dair belgeler ve birer adet fotokopisi,
i)    Parmak İzi Çıktısı- 1 Adet ( Parmak İzleri Emniyet Müdürlüğümüzde alınacak )
j)   Kimlik Ücreti (20 TL :Vakıfbank'a vezneden yatırılarak dekontu getirilecek)
 
Not: Yukarıda istenen belgelerin hepsi tamamlandıktan sonra ikamet esasına göre, Polis bölgesinde ikamet edenler Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet edenler Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bizzat müracaat edilerek parmak izi aldırılacaktır.
30 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri       : İl Emniyet Müdürü
İsim                           : Cengiz ZEYBEK
Unvan                       : İl Emniyet Müdürü
Adres                        : Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Tel                            : 0266 243 81 00
Faks                          : 0266 243 81 08
E-Posta                     : balikesir155@egm.gov.tr.      
 
İkinci Müracaat Yeri  : Vali Yardımcısı
İsim                           : M.Suphi OLCAY
Unvan                       : Emniyet Sorumlu Vali Yardımcısı
Adres                        : Balıkesir Valiliği
Tel                            : 0266 245 26 10
Faks                          : 0226 245 26 13
E-Posta                     : ilyaziisleri@balikesir.gov.tr
​ ​

  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY