Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

egitim_kamu_standart

Giriş
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU STANDARTLARI TABLOSU     
S. NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adaylığına Müracaat
07.05.2008 tarih ve 26869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Yönetmeliğine istinaden istenilen belgeler:
a) Başvuru dilekçesi, (Müracaat sırasında POMEM Müracaat Projesinden çıktı alınacak)
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
ç)  Askerlik muaf olanların muaiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu
d) KPSS Sonuç Belgesinin  internet çıktısı
e) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
f) Bir (1) adet yarım kapak dosya,      
30 Dakika
2
Sınavda Başarılı Olanlara Tebligat Yapılması
Nüfus Cüzdanı
5 Dakika
3
Sınavda Başarılı Olanların Sağlık Kurulu Raporlarının Tanzim Edilmesi
Nüfus Cüzdanı
20 Dakika
4
POMEM Adaylarına okul tebligatının yapılması
Nüfus Cüzdanı
5 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.​ ​ ​
​ ​ ​
İlk Müracaat Yeri      : İl Emniyet Müdürü                          
İsim                          : Ercan DAĞDEVİREN
Unvan                       : İl Emniyet Müdür V.
Adres                        : Balıkesir Emniyet Müdürlüğü/BALIKESİR
Tel                            : 0266 243 81 00
Faks                          : 0266 243 81 08
E-Posta                      : balikesir155@egm.gov.tr.      
 
İkinci Müracaat Yeri  : Vali Yardımcısı 
İsim                           : Zeki KARACA
Unvan                       : Emniyet Sorumlu Vali Yardımcısı
Adres                        : Balıkesir Valiliği
Tel                            : 0266 245 13 01
Faks                          : 0266 249 26 13
E-Posta                      : ilyaziisleri@balikesir.gov.tr
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY