Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

bolge_trafik_kamu_standardi

Giriş
​BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ​ ​ ​
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1 K.T.K'nun 48/5 maddesi gereği
( Alkollü İçki Alarak Araç Kullanmak) sürücü belgesi geri alınanların süre hitamı iadesinde
1-Bizzat şahsın kendisinin veya Vekaletlisinin müracaatı
2-Geri Alma Tutanağının kendisinde kalan sureti
3- 1.Kez sürücü belgesi alınanlar (Nüfus Cüzdanının Aslı )
    Nüfus Cüzdanın aslı (Fotokopisi alınmak için) ve Trafik Cezası Borcu Yoktur Belgesi
4- 2.kez sürücü belgesi alınanlardan (2 Yıl Süre Sonunda) Sürücü Davranışları Eğitim Belgesinin aslı ve Trafik Cezası Borcu Yoktur Belgesi  
5- 3.kez sürücü belgesi alınanlardan (5 Yılın Sonunda)Psiko Teknik  Raporunun aslı ve Trafik Cezası Borcu Yoktur Belgesi
20 Dakika
2 K.T.K'nun 51. maddesi gereği
(geriye doğru bir yıl içerisinde 5 defa 51/2-b ) sürücü belgesi geri alınanların süre hitamı iadesinde
1-Bizzat şahsın kendisinin müracaatı ( Kendisi Değilse Vekaletlisi)
2-Geri Alma Tutanağının kendisinde kalan sureti
3-Nüfus Cüzdanın aslı  (Fotokopisi alınmak için)
4-Psiko-Teknik Değerlendirme Raporunun aslı
20 Dakika
3 K.T.K'nun 118. maddesi gereği 
(Bir Yıl İçerisinde 100 Ceza Puanını Dolduranlar) sürücü belgesi geri alınanların süre hitamı iadesinde
1-Bizzat şahsın kendisinin müracaatı ( Kendisi Değilse Vekaletlisi)
2-Geri Alma Tutanağının kendisinde kalan sureti
3-Nüfus Cüzdanın aslı (Fotokopisi alınmak için)
4-1.Defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Eğitimi aldığına dair belgenin aslı
30 Dakika
4 K.T.K'nun İlgili maddelerince trafikten men edilen araçların araç sahiplerine tesliminde
1-Bizzat şahsın kendisinin müracaatı
2-Araca ait Tescil Belgesi aslı
3-Nüfus Cüzdanın aslı (Fotokopisi alınmak için)
4-Bağlı olan aracına ait Trafik Sigortası aslı (Fotokopisi alınmak için) 
20 Dakika
5 K.T.K'nun İlgili maddelerince trafikten men edilen araçların kanuni vekaletlisine tesliminde
1-Aracın kanuni yetkilisi olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname belgesi aslı
2-Vekaletlinin Nüfus Cüzdanın aslı (Fotokopisi alınmak için)
3-Araca ait Tescil Belgesi aslı (Fotokopisi alınmak için)
4-Bağlı olan aracına ait Trafik Sigortası aslı (Fotokopisi alınmak için) 
30 Dakika
6 K.T.K'nun İlgili maddelerince trafikten men edilen Tüzel Kuruluşlara ait olan araçların kanuni vekaletlisine tesliminde
1-Aracın kanuni yetkilisi olduğuna dair Noter tasdikli imza sirküleri ve yetkilendirme belgesi aslı
2-Yetkilinin Nüfus Cüzdanının aslı (Fotokopisi alınmak için)
3-Araca Tescil Belgesi aslı (Fotokopisi alınmak için)
4-Bağlı olan araca ait Trafik Sigortası aslı (Fotokopisi alınmak için)
30 Dakika
7 K.T.K'nun 23,28,30,31,32,34,65 ve 91 maddelerince trafikten men edilen Gerçek ve  Tüzel kişilere ait olan araçların Muvafakatlisine tesliminde
1-Muvafakatnamede belirtilen kişinin Nüfus Cüzdanı aslı (fotokopi için)
2-Araca ait Tescil Belgesi aslı
3-Bağlı olan araca ait Trafik Sigortası aslı
30 Dakika
8 K.T.K'nun 23,28,30,31,32,34,65 ve 91 maddelerince trafikten men edilen Gerçek ve  Tüzel kişilere ait olan araçların çıkışları için Muvafakatname gönderilmesi için
1-Aracın sahibi ve kanuni yetkilisi olduğuna dair Noter tasdikli imza sirküleri ve yetkilendirme belgesi aslı
2-Şahsın kendisinin müracaatı ve Nüfus Cüzdanın aslı (Fotokopisi alınmak için)
30 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri       : İl Emniyet Müdürü                          
İsim                           : Cengiz ZEYBEK
Unvan                        : İl Emniyet Müdürü
Adres                        : Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Tel                            : 0266 243 81 00
Faks                          : 0266 243 81 08
E-Posta                      : balikesir155@egm.gov.tr    
 
İkinci Müracaat Yeri  : Vali Yardımcısı 
İsim                           : M.Suphi OLCAY
Unvan                       : Emniyet Sorumlu Vali Yardımcısı
Adres                        : Balıkesir Valiliği
Tel                            : 0266 245 26 10
Faks                          : 0226 245 26 13
E-Posta                     : ilyaziisleri@balikesir.gov.tr

 

  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY